Roditeljski sestanki

Uvodni roditeljski sestanek 3. 9. 2020
Opisno ocenjevanje in začetki branja november 2020
Športno vzgojni karton in analiza dela april 2021